DEĞERLERİMİZ

- Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.
- Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.
- Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız.Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.
- Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız.Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, kuruluşumuzun, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Kuruluşumuzun kültüre ve sanata, eğitime, bilime ve spora yaptığı katkıların gururunu paylaşırız.
- Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.