HAKKIMIZDA

Misyonumuz:

AYAN OSGB; İşletme ve işyerlerinin ihtiyaç duyduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Akredite edilmiş Denetim, Eğitim ve Danışmanlık Firmasıdır.

Vizyonumuz:

AYAN OSGB’ nin vizyonu Türkiye’ nin ve gelecekte Avrupa’nın şu anki ve gelecekteki iş yerlerini daha güvenli, daha sağlıklı ve daha verimli hale getirme amacına destek vermek için bir önleme kültürünün oluşturulması ve bu kültürün yayılmasına hizmet edecek Uzman Kadroların mükemmeliyet merkezi olmaktır.

Hedef ve Amacımız:

AYAN OSGB, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır.

AYAN OSGB’ nin Temel faaliyet alanı, İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hususunda Denetim ve Eğitim hizmeti verilmesidir.

AYAN OSGB olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, iş Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini teknik uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

AYAN OSGB Tüm faaliyetlerini kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip A,B ve C Sertifikalı İSG uzmanı mühendisleri, Hekim ve Sağlık Personellerinden oluşan kadrosu ile sürdürmektedir.